Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

NordVPN in Private Windows

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Why does NordVPN want permission to Run in Private Windows ?

Why does NordVPN want permission to Run in Private Windows ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Dropa said

That's up to NordVPN to answer that question.

More like a case of one needing to grant the Extension permission, either during installation or later through the extension's settings to run in a Private Browsing window as cor-el posted the KB article on this.