Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Screenshot Tool Cause a 1px Space at The Left Side of Image

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wisdomdrnet

more options

Hello I do not know if anybody is aware of this minor issue but Firefox Screenshot Tool Cause a 1px Space at The Left Side of Image. When you take a screenshot of an image with firefox tool then edit it on photoshop like image editors you will see that a 1px empty space at the left of the image. Attachad image is a screenshot taken by firefox tool see it please.

Hello I do not know if anybody is aware of this minor issue but Firefox Screenshot Tool Cause a 1px Space at The Left Side of Image. When you take a screenshot of an image with firefox tool then edit it on photoshop like image editors you will see that a 1px empty space at the left of the image. Attachad image is a screenshot taken by firefox tool see it please.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try to hold the cursor as still as possible while clicking to avoid moving the selection.

Hữu ích?

more options

I do not use cursor I use auto selection it automatically select image and then I download it. See attached video. https://streamable.com/m4qlzx

Được chỉnh sửa bởi wisdomdrnet vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.