Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks toolbar, website address, and taskbar are hidden

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hgberman

more options

All of a sudden, Firefox stopped showing bookmarks toolbar and website address at top of the page; and it stopped showing taskbar at bottom of page. I've attached a screenshot to show what it looks like without these features.

If I scroll over the top of the page, the bookmarks toolbar and website address appear; but I would like them to show by default. And I haven't figured out how to show taskbar at bottom of page without exiting from Firefox.

How can I restore these features.

All of a sudden, Firefox stopped showing bookmarks toolbar and website address at top of the page; and it stopped showing taskbar at bottom of page. I've attached a screenshot to show what it looks like without these features. If I scroll over the top of the page, the bookmarks toolbar and website address appear; but I would like them to show by default. And I haven't figured out how to show taskbar at bottom of page without exiting from Firefox. How can I restore these features.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Never mind. I clicked on something and the features were restored.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind. I clicked on something and the features were restored.