Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bank card friendly names

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi noreencollins1

more options

It would be great to be able to add a 'friendly name' to cards stored. I have personal, joint account and business cards saved, it can get a little confusing.

Thanks

Noreen

It would be great to be able to add a 'friendly name' to cards stored. I have personal, joint account and business cards saved, it can get a little confusing. Thanks Noreen

Giải pháp được chọn

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or developers. If you want to leave feedback for developers, you can go to the Firefox Help menu and select Share ideas and feedback…. Alternatively, you can use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

You can also file a bug report or feature request. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or developers. If you want to leave feedback for developers, you can go to the Firefox Help menu and select Share ideas and feedback…. Alternatively, you can use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

You can also file a bug report or feature request. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

Hữu ích?

more options

thank you Paul - will do.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.