Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restore accidentally deleted downloads

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold text

'''bold text'''

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean the list of files you have downloaded that show in the Download Manager or the actual files you saved to the hard drive ?

Downloads are considered history items: clearing history removes corresponding download items and vice versa. You would need a backup copy of places.sqlite to restore deleted history. If files you have downloaded are lost then you will have to download them again if they aren't in the recycle bin, you can possibly check the history if you haven't deleted that as well.