Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Forgot my password- Lost Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I just got a new Macbook signed in and forgot my firefox password so then I reset the password, unknowingly lost my bookmarks...Can you help me recover that profile?

It was for account name: [Email address]

I just got a new Macbook signed in and forgot my firefox password so then I reset the password, unknowingly lost my bookmarks...Can you help me recover that profile? It was for account name: [Email address]

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I have removed your email address from your question for your privacy and security as this is an open forum and we do not provide support by email.

Unless you had taken a backup of your Firefox profile beforehand, it will not be possible to recover your data. When you used the lost password process, data that had been in sync between copies of Firefox would have been lost.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.