Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unintentionally erased bookmarks

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I uninstalled and reinstalled firefox and accidentally erased my bookmarks, is there any way of recovering them?

I uninstalled and reinstalled firefox and accidentally erased my bookmarks, is there any way of recovering them?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options