On Tuesday November 28th from 9:00AM PT - 12PM PT (5:00PM UTC - 8PM UTC), we will be performing system maintenance on support.mozilla.org. During the maintenance period, users will not be able to sign in to the website, and all users signed in at the start of the maintenance period will be signed out.

Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

2Factor authentication

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi benbagdady

more options

Unable to setup the 2nd factor authentication, I have tried multiple authenticatiors always the same result. "Incorrect two step authentication code"

I have tried with Microsoft auth, Google, and Authy - Same result each time...

Unable to setup the 2nd factor authentication, I have tried multiple authenticatiors always the same result. "Incorrect two step authentication code" I have tried with Microsoft auth, Google, and Authy - Same result each time...

Giải pháp được chọn

cor-el said

Make sure to use a trusted internet based time service and verify that the time and timezone are correct on the mobile device with the authenticator app as the TOTP code is only valid for thirty seconds.

Tried using the manual code and it worked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Make sure to use a trusted internet based time service and verify that the time and timezone are correct on the mobile device with the authenticator app as the TOTP code is only valid for thirty seconds.

more options

Giải pháp được chọn

cor-el said

Make sure to use a trusted internet based time service and verify that the time and timezone are correct on the mobile device with the authenticator app as the TOTP code is only valid for thirty seconds.

Tried using the manual code and it worked.

Được chỉnh sửa bởi benbagdady vào