Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

2Factor authentication

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi benbagdady

more options

Unable to setup the 2nd factor authentication, I have tried multiple authenticatiors always the same result. "Incorrect two step authentication code"

I have tried with Microsoft auth, Google, and Authy - Same result each time...

Unable to setup the 2nd factor authentication, I have tried multiple authenticatiors always the same result. "Incorrect two step authentication code" I have tried with Microsoft auth, Google, and Authy - Same result each time...

Giải pháp được chọn

cor-el said

Make sure to use a trusted internet based time service and verify that the time and timezone are correct on the mobile device with the authenticator app as the TOTP code is only valid for thirty seconds.

Tried using the manual code and it worked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Make sure to use a trusted internet based time service and verify that the time and timezone are correct on the mobile device with the authenticator app as the TOTP code is only valid for thirty seconds.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

cor-el said

Make sure to use a trusted internet based time service and verify that the time and timezone are correct on the mobile device with the authenticator app as the TOTP code is only valid for thirty seconds.

Tried using the manual code and it worked.

Được chỉnh sửa bởi benbagdady vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.