Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Plasma-Browser-Integration doesn't work

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mxprasinos

more options

I have the plasma browser integration extension and the corresponding package for my distro. But it doesn't work and I get the "failed to connect to native host" message. Am I doing something wrong? I use: KDE neon 5.27 KDE plasma version: 5.27.3 Firefox edition 111.0, Mozilla Firefox for Ubuntu Thanks in advance!

I have the plasma browser integration extension and the corresponding package for my distro. But it doesn't work and I get the "failed to connect to native host" message. Am I doing something wrong? I use: KDE neon 5.27 KDE plasma version: 5.27.3 Firefox edition 111.0, Mozilla Firefox for Ubuntu Thanks in advance!

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Not a browser issue. KDE has not updated it in 2 yrs. see screenshot Mark this issue as resolved and don't forget to like, share, and subscribe.  ;-))

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

jonzn4SUSE said

Not a browser issue. KDE has not updated it in 2 yrs. see screenshot Mark this issue as resolved and don't forget to like, share, and subscribe.  ;-))

So there's nothing I can do but wait an update? Am I doomed? :')

more options

That's correct. You can also email the developer and ask for an update. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/plasma-integration/

This is it for me on this issue. Have a good day.  ;-)