Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

can't log in to sertain site

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1404866]
TO Paul

In the address bar red cross padlock sign,when i get adult vaction forum up try to sign in, this connection is not secure logins entered here could be compromised. Up to month ago was able to go on this site, have been for years, been on holiday with this firm for years.The administrator for the site gave me new susername and password still can't get in.

      WYN
<i>Locking this thread.</i><br><i>Please continue here: [[/questions/1404866]]</i><br> TO Paul In the address bar red cross padlock sign,when i get adult vaction forum up try to sign in, this connection is not secure logins entered here could be compromised. Up to month ago was able to go on this site, have been for years, been on holiday with this firm for years.The administrator for the site gave me new susername and password still can't get in. WYN

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I've locked this thread, please continue in your original thread.