Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All my tabs are gone

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi! I recently closed Firefox like I do every single day, and when I came back all of my tabs were gone. A folder appeard on my desktop with, what i pressume, is the files for the previous session. I moved the files from the sessionstore-backups folder to the Firefox profile folder and nothing happened. Can someone please help me?

Thanks!

Hi! I recently closed Firefox like I do every single day, and when I came back all of my tabs were gone. A folder appeard on my desktop with, what i pressume, is the files for the previous session. I moved the files from the sessionstore-backups folder to the Firefox profile folder and nothing happened. Can someone please help me? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options