Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I clicked on something and it goofed up everything. There is a box that doesn't let me X out of so I shut down my computer but box is still there. I lost my original Firefox and I'd like to get it back.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi oneprdgrama

more options

bold textphone call would help, not chat box

'''bold text'''phone call would help, not chat box

Giải pháp được chọn

WHERE DO I FIND MY PROFILE?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

WHERE DO I FIND MY PROFILE?

more options

DO NOT FIND SOLUTION

more options

CANNOT GET TO FIREFOX HOME PAGE