Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cracking audio on Windows 10

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

For the past few months Youtube sound is cracking, it sounds like static in an analogue transmission. VLC plays everything fine and Youtube works with Edge.

Any idea why Firefox audio is cracking? I tried with both 64 bit and 32 bit Firefox.

For the past few months Youtube sound is cracking, it sounds like static in an analogue transmission. VLC plays everything fine and Youtube works with Edge. Any idea why Firefox audio is cracking? I tried with both 64 bit and 32 bit Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What version of Win10 O/S do you have loaded? I seen with Win10 1909 if updated to 21H2 it messes up my audio settings. So does your audio go mute high low mute high low? And cracking did you check your audio connections were free of dust and did you check your speakers out they were working ok. Also one shouldn't be installed 32 and 64 bit on the same system that could have unintended problems happening as well.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào