Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to upload document

more options

I need to know how to upload documents

I need to know how to upload documents

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does the page where you want to upload have a Browse... button, similar to when you are replying on this forum?

Also, is the problem in Firefox for Android or in a desktop (Windows/Mac/Linux) version?