Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Move logins/passwords from Windows 8.1 to Windows 11.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Syncing doesn't work from old computer to new computer. logins now converted to .csv and stored on new computer. How to move from Excel file to Firefox? Can it be done?

Syncing doesn't work from old computer to new computer. logins now converted to .csv and stored on new computer. How to move from Excel file to Firefox? Can it be done?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Why is Sync not working on the old device ? What Firefox version is running on the device ? If Sync isn't working then you can transfer logins.json and key4.db directly from the profile on the old device to the profile on the new device.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).