Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 303 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Why are there so many Google tools embedded in Firefox? Many of us don't trust Google at all, and in the current environment of increasing surveillance, it seems very strange to find many Google processes in Firefox.

Why are there so many Google tools embedded in Firefox? Many of us don't trust Google at all, and in the current environment of increasing surveillance, it seems very strange to find many Google processes in Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not sure what google tools your reference to? What kinda screenshot error is it showing? FireFox doesn't control what tools or apps that runs from Google.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.