Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website soundcloud.com stopped working on firefox

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hey!

Thank for being here I hope you can help me because firefox was always my favorite browser One of my favorite sites is soundcloud.com Recently, when i try to go there i get after a minute try to content a massage from the site, with their logo and everything- "oh no! Sorry! Something went wrong Is your network connection unstable or browser outdated?"

When i try in safari, everything works ok there

I'm with the latest 105.0.1 version on mac os 13

I hope you can help me Thank you!!

Daniel

Hey! Thank for being here I hope you can help me because firefox was always my favorite browser One of my favorite sites is soundcloud.com Recently, when i try to go there i get after a minute try to content a massage from the site, with their logo and everything- "oh no! Sorry! Something went wrong Is your network connection unstable or browser outdated?" When i try in safari, everything works ok there I'm with the latest 105.0.1 version on mac os 13 I hope you can help me Thank you!! Daniel
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It works in Safe Mode, then you'll need to find out which add-on (facebook IMHO) is causing the issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

What are those icons? see screenshot

Hữu ích?

more options

Thank you jonzn4SUSE for you reply. I have tried it now- and also in safe mode it's the same. Those icons are the facebook container extension by mozilla Nothing new was there past two years and all worked

Hữu ích?

more options

Let me get on my mac running 10.13.6 and test. Can you also post a pic of what you get with Firefox in Safe Mode?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Let me get on my mac running 10.13.6 and test. Can you also post a pic of what you get with Firefox in Safe Mode?

Listen, it works now on safe/developer mode! But still doesn't work in normal mode

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It works in Safe Mode, then you'll need to find out which add-on (facebook IMHO) is causing the issue.

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

It works in Safe Mode, then you'll need to find out which add-on (facebook IMHO) is causing the issue.

Thank you for your kind help jonzn4SUSE! I have found the problematic add-on, deleted it and now everything works again :) Thank you! :)

Hữu ích?

more options

My joy was early, the site worked for a brief moment and it still desn't work. my only add-on left, ones i can let go are the following in the picture

Hữu ích?

more options

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.