Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync doesn't work between Windows, Linux, and Android

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I recently switched to Firefox from Chrome. I imported all the bookmarks and passwords from Chrome into Firefox on Windows.

Next, I installed it on Linux and later on Android. The sync is not working properly that is what I noticed. Basically I have all the data on my Windows PC Firefox. It is not syncing between other devices, that will be my notebook running Linux and my Android Phone.

I read other similar question son the forum and did a Google search as well. I already did re-install a few times to no avail.

Here is the log from "about:sync-log" : https://paste.ee/p/5e57H

How do I fix this?

I recently switched to Firefox from Chrome. I imported all the bookmarks and passwords from Chrome into Firefox on Windows. Next, I installed it on Linux and later on Android. The sync is not working properly that is what I noticed. Basically I have all the data on my Windows PC Firefox. It is not syncing between other devices, that will be my notebook running Linux and my Android Phone. I read other similar question son the forum and did a Google search as well. I already did re-install a few times to no avail. Here is the log from "about:sync-log" : https://paste.ee/p/5e57H How do I fix this?

Giải pháp được chọn

What do you see in your Firefox Account in Connected Services? see screenshots My account syncs with no issue on all platforms. On the Windows pc, sign out the devices that are not syncing. Then go to those devices and sign back into sync. I assume on your Windows pc you have all the sync options checked and on the other devices.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What do you see in your Firefox Account in Connected Services? see screenshots My account syncs with no issue on all platforms. On the Windows pc, sign out the devices that are not syncing. Then go to those devices and sign back into sync. I assume on your Windows pc you have all the sync options checked and on the other devices.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.