Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

'Open in new tab' no longer working.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I get a list of search results I often select more than one, and I do that by right-click and 'open in new tab'. This has stopped working all of a sudden. I can see Firefox opening a new tab, but it immediately closes it again. Opening in the same tab works fine but not a new tab. How do I fix this? Other than using a browser that doesn't fuck me around of course.

When I get a list of search results I often select more than one, and I do that by right-click and 'open in new tab'. This has stopped working all of a sudden. I can see Firefox opening a new tab, but it immediately closes it again. Opening in the same tab works fine but not a new tab. How do I fix this? Other than using a browser that doesn't fuck me around of course.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.