Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to add a bookmark to toolbar?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Want to add a bookmark to toolbar. How?

Want to add a bookmark to toolbar. How?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Also make sure that the "Bookmarks Toolbar Items" control is positioned on the Bookmarks Toolbar.