Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

opening firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

constantly daily , firefox is open and must be closed before starting it again have to close it 3 or 4 times before it kicks in , happens all the times , numerous times during the day , theres no problem at all with microsoft edge or google chrome JUST FIREFOX ! if you have a solution please let me know thx john

constantly daily , firefox is open and must be closed before starting it again have to close it 3 or 4 times before it kicks in , happens all the times , numerous times during the day , theres no problem at all with microsoft edge or google chrome JUST FIREFOX ! if you have a solution please let me know thx john

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

After rebooting the computer, logging in, and then opening Task Manger. Do you see any processes for Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.