Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost login passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi studysucceedenjoy98

more options

Good afternoon. My name is Tito, I had a lot of logins and passwords for the most of the sites saved in the firefox passwords. I went to another country for vacation and for some reason i lost all of my saved logins. Is there anyway to recover it. one of the advantages of having saved logins nowadays, and because all the passwords get more complex is to save it and in case we forgot we can always check it.. is there anyway i can recover it?? Thank you. best regards Tito

Good afternoon. My name is Tito, I had a lot of logins and passwords for the most of the sites saved in the firefox passwords. I went to another country for vacation and for some reason i lost all of my saved logins. Is there anyway to recover it. one of the advantages of having saved logins nowadays, and because all the passwords get more complex is to save it and in case we forgot we can always check it.. is there anyway i can recover it?? Thank you. best regards Tito

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

To get your passwords everywhere you use Firefox, turn on sync.

For further clarification please refer to the given link. 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins. Hope this helps!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.