Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

may files be deleted from profile 'storage'?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mike

more options

Unable to complete backup of firefox profile because of over-length file names in storage sub-directory. Is is ok to simply delete one or more file names which are old URL's and no longer required? Clear History All doesn't clean them out. (Firefox 101.0.1 (64-bit) on WIndows 10) thanks

Unable to complete backup of firefox profile because of over-length file names in storage sub-directory. Is is ok to simply delete one or more file names which are old URL's and no longer required? Clear History All doesn't clean them out. (Firefox 101.0.1 (64-bit) on WIndows 10) thanks

Giải pháp được chọn

Tried a few different things and found that files could be deleted using File Explorer (Windows 10). Then found that using History, Clear Recent History, and selecting Offline Website data that all the files names in Storage / Default disappeared except for a couple of moz-extension+++... which I felt prudent to leave.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Tried a few different things and found that files could be deleted using File Explorer (Windows 10). Then found that using History, Clear Recent History, and selecting Offline Website data that all the files names in Storage / Default disappeared except for a couple of moz-extension+++... which I felt prudent to leave.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.