Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi siket.g

more options

Hello,

I lost my bookmarks when I changed my password. Can Firefox recover them on its servers? I've seen many similar complaints arising from similar problems. One would think that Firefox would address this issue to improve the user experience.

Regards, G

Hello, I lost my bookmarks when I changed my password. Can Firefox recover them on its servers? I've seen many similar complaints arising from similar problems. One would think that Firefox would address this issue to improve the user experience. Regards, G

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There is no server it's all saved on the original computer that created them. Also turn off sync for all devices when doing this.

Recover lost or missing Bookmarks https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-lost-or-missing-bookmarks

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.