Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Deleting account - can't access email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hi, how to delete my firefox account? I have a work related account, but I don't work at the same place anymore. I also don't have access to the firefox account related email. It asks me for a verification code (sent to my email that does not exist) when I try to delete this account from the settings. What can I do? Seems like mission impossible. If staff sees this message - please delete this account.

regards, T

Hi, how to delete my firefox account? I have a work related account, but I don't work at the same place anymore. I also don't have access to the firefox account related email. It asks me for a verification code (sent to my email that does not exist) when I try to delete this account from the settings. What can I do? Seems like mission impossible. If staff sees this message - please delete this account. regards, T

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unfortunately, if you can't access that firefox account with the past email it's a lost account. And this is a End Use help forum and has no authority or access to do what your asking.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.