Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When clicking any text or logo the I cursor pops up

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi yychong

more options

Not sure how I accidentally enabled this but the I-cursor pops up on almost any clickable text or logo. Don't how to disable it.

Not sure how I accidentally enabled this but the I-cursor pops up on almost any clickable text or logo. Don't how to disable it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

1. Click the Hamburger menu icon at the upper right corner and select settings.

2. Search ‘cursor’ and uncheck "Always use the cursor keys to navigate within pages" under Browsing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

1. Click the Hamburger menu icon at the upper right corner and select settings.

2. Search ‘cursor’ and uncheck "Always use the cursor keys to navigate within pages" under Browsing.