Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi g.pierart

more options

Hey, I just reset my computer, reinstall firefox and it sync correcty. But I had to delete the windows session to create another one to be in my domain. Now when I try to resync it just load and then stop over and over again. I didnt do anything to delete the sync option on firefox.

Hey, I just reset my computer, reinstall firefox and it sync correcty. But I had to delete the windows session to create another one to be in my domain. Now when I try to resync it just load and then stop over and over again. I didnt do anything to delete the sync option on firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I tried to * Disconnect from my firefox account and reconnect* * Shut down the browser and relaunch it*

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.