Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

preffered browser Firefox not MSN

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Get rid of MSN and restore Firefox as my preferred browser Microsoft has taken over somehow, and I can't get rid of them or get my computers settings back to the way they were!

Get rid of MSN and restore Firefox as my preferred browser Microsoft has taken over somehow, and I can't get rid of them or get my computers settings back to the way they were!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options