Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Bing has taken over my default Firefox browser in the search bar. How do I get rid of it?

Bing has taken over my default Firefox browser in the search bar. How do I get rid of it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you mean you want to remove Bing as your default search engine (or remove Bing entirely), you need to go to Settings > Search.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-your-default-search-settings-firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox