Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes randomly

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox crashes randomly with no crash report being generated. It seems to have started doing this about a month ago. Nothing in particular seems to trigger it, and all of my software is up to date. It just closes any and all tabs that are open, as if I exited out of the program entirely.

Firefox crashes randomly with no crash report being generated. It seems to have started doing this about a month ago. Nothing in particular seems to trigger it, and all of my software is up to date. It just closes any and all tabs that are open, as if I exited out of the program entirely.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What security software are you running? Do you have the same issue under another Windows account?

Hữu ích?

more options

I use Vipre for security software. I am the only user of my computers.

Hữu ích?

more options

Create another account or login as admin to test? Also, disable the Viper... to see if it makes a difference.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.