Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

BOOKMARKS BAR

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How can I change the color of my Bookmarks Bar? After Firefox did an update a few days ago, my Bookmarks Bar is now white instead of blue...the way it was before the update.

How can I change the color of my Bookmarks Bar? After Firefox did an update a few days ago, my Bookmarks Bar is now white instead of blue...the way it was before the update.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is blue the default colour or are/were you using a theme? Probably a theme, so check which theme you are using. Tools > Add-ons and Themes (ctl+shft+a).