Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes on using youtube

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2591 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi maike9283

more options

Hi, my Firefox keeps crashing on using youtube (on openening youtube.com or any site which integrates a youtube video). My crash report ID is as follows: bp-d25e9417-a29a-4ce2-ac69-1e8460220329 Is there anything I can do? Thx a lot, Maike Scotland

Hi, my Firefox keeps crashing on using youtube (on openening youtube.com or any site which integrates a youtube video). My crash report ID is as follows: bp-d25e9417-a29a-4ce2-ac69-1e8460220329 Is there anything I can do? Thx a lot, Maike Scotland

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Hi, I tried already in Safe Mode but it didn't work. I hadn't tried clearing the browser cache, after I've done it seems to be working now. Thanks so much!