Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 11 Compatibility

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1100 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi -elison-

more options

Is the Firefox browser compatible with Windows 11?

''Is the Firefox browser compatible with Windows 11?''

Giải pháp được chọn

Hello! Yes it is compatible with Windows 11 You can download/install it from Mozilla's website or from the Windows Store: https://www.microsoft.com/store/apps/9NZVDKPMR9RD?cid=mr2 https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

Hello! Yes it is compatible with Windows 11 You can download/install it from Mozilla's website or from the Windows Store: https://www.microsoft.com/store/apps/9NZVDKPMR9RD?cid=mr2 https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/