Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't open Word Online doc

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I can't open any WordOnline documents from OneDrive/Sharepoint on Firefox. I click on the document, a new tab open, but then the doc itself doesn't load.

I am running the most recent version of Firefox (98.4 64 bit) on an iMac running Catalina 10.15.7 (19H1715)

I don't have the same problem on my Windows machine.

(Note: I was able to access the same document using Safari)

Any ideas?

I can't open any WordOnline documents from OneDrive/Sharepoint on Firefox. I click on the document, a new tab open, but then the doc itself doesn't load. I am running the most recent version of Firefox (98.4 64 bit) on an iMac running Catalina 10.15.7 (19H1715) I don't have the same problem on my Windows machine. (Note: I was able to access the same document using Safari) Any ideas?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options