Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website compatibility issues with certain websites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

This issue has started to become a problem over the last couple of months. Several websites that I log into frequently are no longer working with Firefox, or are not fully working.

For example, I can't use Firefox for these websites at all. AA.com (gives me a screen that says it's down for maintenance) bankofamerica.com (it allows me to start the login process but when it attempts the 2FA it errors out. ATT.com (everything appears to work, except the chat feature. If I log into att using safari (for example) there is a chat box in the lower right corner. The chat box is not there when I use Firefox.

This is starting to become an issue (and is very annoying) to where I may have to change browsers either to Safari (eh) or Chrome (yuk).

Are some of my settings set wrong? Is there another fix? or......


Thank you Elliot ...

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I am posting two responses. The first may work on some websites while the second may work on the others.


Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.