Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Playing videos shows green horizontal stripes on overlay

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I did some changes to the browser according to a privacy guide: https://restoreprivacy.com/firefox-privacy/

When I now watch a video, while the overlay is there, the over a third of the video height is full of green horizontal stripes.

I can't figure out which change to the browser leads to this.

Do you have any idea?

Regards, Robert

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check this pref on the about:config page?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

i think it's "media.eme.enabled". Try changing it to true.

Hữu ích?

more options

Márk Stitovits schrieb

i think it's "media.eme.enabled". Try changing it to true.

Unfortunatley this does not fix the problem. I already tried it before

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check this pref on the about:config page?

Hữu ích?

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting to make changes effective.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

cor-el schrieb

You can try to disable hardware acceleration in Firefox. Close and restart Firefox after modifying the setting to make changes effective. You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Without "privacy.resistFingerprinting" set false this solution did not solve the issue :(

Hữu ích?

more options

cor-el schrieb

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check this pref on the about:config page?

Setting "privacy.resistFingerprinting" to false solved the issue! Fortunately, most of the features of this setting are covered by add-ons in my case :)

Thank you for your help!

Hữu ích?

more options

Note that this is an issue with canvas (RFP blocks access to canvas). You may see an icon on the location bar to enable canvas access.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.