Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tab crash

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have bullseye (debian 11) and firefox-esr tab crashs when I try to listen to audio or to view any video. Here are crash report numbers:

47aaeea0-0910-d8bc-e7d5-6742fa75a70c 11/28/21, 11:04 AM 3f5c0b54-2ab2-b98b-dcd5-617c3addf571 11/27/21, 1:38 PM 686af0ac-7317-ba36-3750-8d44d7f00023 11/27/21, 1:26 PM 10934b9b-4fc7-25e3-da3f-152540986257 11/27/21, 1:19 PM 121ccd93-0122-7190-1b71-513c8200ec6a 11/27/21, 11:31 AM 18de7789-5ce6-d281-a434-a276608b7a63 11/27/21, 11:26 AM

Love some solutions thanks.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

Hữu ích?

more options

report numbers are included in original post

Hữu ích?

more options

Your numbers doesn't look like submitted crash reports. Try to send them to our server and provide submitted crash ids.

Hữu ích?

more options

I sent them to servers. is not these numbers i have provided the crash ids? if not where do i find the ids if not by using about:crashes

Hữu ích?

more options

If you have submitted crash reports, please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recently submitted crash reports on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

  • click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar.

If a line on the about:crashes page doesn't start with "bp-", you can click this line to submit the crash report. The link will be updated and gets a "bp-" prefix if the report is submitted successfully.

  • please do not add the "bp-" prefix yourself

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.