Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Massive memory leaks (please see screenshot errors - Report bugs)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nnina084

more options

Massive memory leaks in exceptional circumstances due to numerous Firefox bugs

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you enter about:profiles in the URL bar, create a new profile and test it again in this new profile?

Hữu ích?

more options

I have already created 100 profiles, and the bug will continue to appear for many years on all computers in the world with windows 7. I have tested this error on many computers of my friends.

tabbrowser.js = bug!

This component causes memory leaks and blocks all basic Firefox functions and blocks many extensions from working.

Firefox adress: chrome://browser/content/tabbrowser.js https://pastebin.com/wjrUy2qA

Được chỉnh sửa bởi nnina084 vào

Hữu ích?

more options

Problem /issue, memory leak , block function, crash Line: 2204

 return (browser._cachedCurrentURI = Services.io.newURI(url));

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.