Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox setups

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi - big problem. Hopefully I can explain it properly. I do a lot of surveys, etc. I pull up AOL mail and it is there. In the past I would click on the survey email and go to it and the aol email tab would still be there on the left. Now when I click on an email to respond the aol on the left disappears. So I have to log back into it after finishing the survey or an email response. How can I keep it where it has always been. This has only started happening today. Thanks Anthony DiFiore

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I would recommend you right click on the email tab and pin it. Also, verify in the settings that you have it set to open a new tab. See screenshots

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.