Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fix double spacing in bookmarks menu etc.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Please, please fix the double spacing in the bookmark menu. Please go back to single spacing. Not sure why this change was made a few versions ago but I is NOT an improvement. If it was done in error fix it. If someone thought is was a good idea please ignore them. All this did was make it WAY harder to use the menu. I have found no way to change this back on my own. No settings, no downloads, nothing. If there is a way could someone direct me how to make a permanent fix.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to set up the compact mode. Compact mode workaround in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.