Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hide Folder Icons within Bookmark Folders

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I'm obsessed with Emojis.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

... Hmm, well this is awkward. These forums truncated my original message when I pasted in a hamburger emoji? Weird...

Anyway, I typed out my request in detail... I'll quickly summarise.

How can I hide nested folder icons (sub-directories) so that only the directory name is showing (in my case, an emoji) and not a folder icon? I'm using userChrome.css to hide the toolbar folder icon which is working well, but the sub-directory folder icons still show.

Hữu ích?

more options

I found some code here which might help others with these settings;

https://gist.github.com/forivall/91fa4ef7cb4da4d11f097112e41e5b47

Hữu ích?

more options

Hey there!

Your problems is quite interesting but it would be best to edit your question a bit so others can see the problem better. Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

You can use this code to hide the folder icon for bookmarks on the Bookmarks Toolbar. You can leave out the leading #personal-bookmarks selector to make this code work in other bookmark menus. Add CSS code to the userChrome.css file.


#personal-bookmarks .bookmark-item[container=true] .toolbarbutton-icon {
  display:none!important;
}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.