Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

deletion of firefox account with the email address [email address] as i have no longer got access to it

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Good day Firefox support how are you.s today i would like delete my Firefox account with the email address [email address] i no longer have any access to it and the recovery codes tied to it

Được chỉnh sửa bởi Seburo vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Good day Firefox support how are you.s today i would like delete my Firefox account with the email address [email address] i no longer have any access to it and the recovery codes tied to it i need it to be done as soon as possible

Được chỉnh sửa bởi Seburo vào

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1344763

more options

I have edited your question to remove your email address for your privacy and security.