Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to open all synced tabs?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2179 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dbravo

more options

With recent versions of Firefox, I haven't found how to open all tabs from another synced computer. They use to be displayed in bookmarks or history lateral menu and I could use the right button to open all. If this option has been removed, I don't understand why going steps back.

With recent versions of Firefox, I haven't found how to open all tabs from another synced computer. They use to be displayed in bookmarks or history lateral menu and I could use the right button to open all. If this option has been removed, I don't understand why going steps back.

Giải pháp được chọn

You should be able to do this in the Synced Tabs sidebar via the right-click context menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You should be able to do this in the Synced Tabs sidebar via the right-click context menu.

more options

Oh thanks! I had the "show tabs from other devices" shortcut but this wasn't the one I needed.