Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

False Positive

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to get in touch with company support to remove false positives?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi elena.reznikova vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi, this one is not really false. Now file downloads over a http protocol are marked as insecure.

To turn it off, enter about:config in the URL bar and switch the dom.block_download_insecure preference to false. Or, for this specific file, you can just click the right arrow in the download panel and accept this file.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

I have the same question. My company definitely uses https (we checked) but gets the same error message. We also checked the analytics and our links conversions from Firefox dropped over 70% for the last few months.

The error message says that to-be-downloaded "file is using an insecure connection." - not sure what this means, both files and links are clean.

Where may I report a false positive?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

You can check this download in the Network Monitor to check the URL and see if there are redirects.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.