Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Domain Guessing+Private Browsing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I get Domain Guessing to work in private windows? The address bar automatically adds 'www' and '.com' to URLS in regular windows and tabs but it does not do this in Private Browsing Windows. Is there a setting I'm missing or is it even possible in Private Browsing mode?

How do I get Domain Guessing to work in private windows? The address bar automatically adds 'www' and '.com' to URLS in regular windows and tabs but it does not do this in Private Browsing Windows. Is there a setting I'm missing or is it even possible in Private Browsing mode?

Giải pháp được chọn

You may have to force this by using "Ctrl+Enter" in stead of just pressing enter.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I get a full domain in a private window. You could try altering a preference. In a new tab, enter about:config in the urlbar and change this preference to false: browser.urlbar.trimURLs

more options

Thanks for the suggestion. It didn’t work but I appreciate the response.

more options

Giải pháp được chọn

You may have to force this by using "Ctrl+Enter" in stead of just pressing enter.