Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't fix the website

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

I am trying to use secondlife to open a teleport. I accidentally clicked on the wrong Firestorm in the menu and it wants me to open a new version of Firestorm. I already HAVE firestorm running. I want the OTHER firestorm but I don't know how to change it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This does not sound like an issue with Firefox, but might be something that the Second Life or Firestorm support teams might be able to help you with.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.