Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Verification code

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

I have tried to connect my notebook firefox to my laptop and I can't. It constantly demands I input a verification code. Is there something I am neglecting or a setting that needs changing. If I want my notebook firefox I have to fire up my old notebook which is on its last legs. Firefox is also on my phone.

Help.

Thank you


Tom

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi there!

Is it possible to see a screenshot of the problem?

Thanks and no personal info.

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

The verification code is sent to your e-mail on file with the website. You need to input that code into the form asking for it.

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark a solution so that others can see this thread is solved. Thank you in advance!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.