Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HSBC personal internet banking won't load

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been using Firefox to do my internet banking for years, but last week suddenly it doesn't work any more. I get a message saying "Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. Size of a request header field exceeds server limit."

Please can someone sort this out as I rely heavily on Firefox for this purpose.

Using Microsoft Edge it all works as normal, so that is my work-around, but would prefer to use Firefox if I can.

Giải pháp được chọn

Clearing cookies for that site sometimes helps with this bad requests.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Clearing cookies for that site sometimes helps with this bad requests.

Hữu ích?

more options

If clearing cookies didn't help then it is possible that the cookies.sqlite file in the Firefox profile folder that stores the cookies got corrupted.

  • rename/remove cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and when present delete cookies.sqlite-shm and cookies.sqlite-wal in the Firefox profile folder with Firefox closed in case cookies.sqlite got corrupted.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.