Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Showing PDF in browser doesn't work

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JP

more options

Hi all,

I use Firefox. On https://www.archivesspace-pi.nl/repositories/11/archival_objects/42349 we want to show the pdf in the browser but, unfortunately, this doesn't work (the downloading of the pdf functions well, by the way). Trying to solve the problem I did download the PDF-reader, but it still does'nt work. (In Chrome and Edge the showing of pdf's is no problem). What do I have to do?

Thanks for the help/advice!

Ruerd

Giải pháp được chọn

The PDF file seems to download fine in Firefox. You can change in Settings > Applications for Portable Document Format to open in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The PDF file seems to download fine in Firefox. You can change in Settings > Applications for Portable Document Format to open in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.