Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restoring bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hello! Bookmarks disappeared in Mozilla Firefox after updating. For some unknown reason, they are not restored from the backup, although it is indicated that they have been saved (22 items). What to do in this situation? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If we are looking at just the bookmarks toolbar, then some of the bookmark items could have moved to a different folder. I would try Ctrl+B and expand all of the folders. If not there, the items could appear after setting a different profile (about:profiles) to default.

Hữu ích?

more options

22 items could be just the basic set of bookmarks that comes with a new Firefox install. Did the restore menu show any larger backups from earlier days?

Do you recall any unusual things happening during your update such as:

  • Firefox performed a Refresh and created/updated a folder on your desktop named Old Firefox Data
  • Firefox said it needed to create a new profile
  • Anything else?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.